پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

اداره کل نوسازی مدارس موفق به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001 گردید

ISO9001d
  اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی در آبان ماه سال 1389 موفق به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001  گردید.