پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی در نمایشگاه مهر صد غرفه ای برپا نمود

 

اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی در نمایشگاه "مهر صد" غرفه ای برپا نمود

در پاسداشت صدمین سفر رئیس جمهور نمایشگاه دستاوردهای دولت نهم و دهم با عنوان نمایشگاه "مهر صد"در بیرجند افتتاح شد.

قهرمان رشید  در پاسداشت صدمین سفر رییس جمهور به استان ها و افتتاح نمایشگاه "مهر 100" در بیرجند، گفت: به نمایش گذاشتن دستاوردهای هفت سال دولت نهم و دهم مقدور و امکان پذیر نیست و این نمایشگاه تنها گوشه ای از خدمات دولت به این استان محروم است.

استاندار خراسان جنوبی در رابطه با خدمات دولت اظهار کرد :  خدمات دولت در این استان محروم وصف کردنی نیست بلکه باید از نزدیک آن را دید و  کسانی که با خدمت رسانی آشنایی دارند متوجه هستند که این امر قابل وصف نیست.