پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان جنوبی بعنوان دستگاه برتر استان مطرح شد

 
 

بنا به گزارش ارائه شده کمیته نظارت ذیل شورای فنی استان ، در جلسه مورخ 19/6/92 آن شورا،اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی به عنوان دستگاه برتر به لحاظ کیفیت و تناسب پیشرفت فیزیکی و ریالی معرفی گردید و از زحمات و تلاش های جناب آقای مهندس بیکی مدیر کل نوسازی مدارس و کارکنان آن تقدیر  تشکر شده است.