پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

آموزشگاه 4کلاسه محمدمهدی داوری حاجی آباد بیرجند افتتاح گردید

 
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی ،باحضور مدیرکل حوزه استاندار،مدیرکل نوسازی مدارس، اعضاء مؤسسه مهر گیتی و سایر مسئولین محلی و استانی آموزشگاه محمدمهدی داوری با زیربنای 5/252 مترمربع که به همت خیر نیک اندیش آقای دکتر سهیل داوری بیادبود فرزند مرحومشان احداث گردیده بود افتتاح و به بهره برداری رسید.