پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
مديريت مجوزهامديريت مجوزها
|
تاريخچه نسخهتاريخچه نسخه

نام

عنوان

نوع خبر

رتبه

استان

توضیح

تاریخ شروع زمان بندی

 

تماس

تماس با آدرس ایمیل

نام تماس

تصویر تماس

تصویر برگزیده

 

هدف ملاقات

All site users

خبر مرکزی

در صفحه اصلی نمایش داده شود؟

اضطراری

تصویر صفحه

 

محتوای صفحه

 

 

مدیرکل

آقای مهندس محمدرضا بیکی


تلفن: 32400399


 معاونت فنی و اجرایی


آقای مهندس محمد ابراهیم آبادی

تلفن: 32400395داخلی 206

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی:

آقای محمد زمانی

تلفن: 32400397 داخلی 307


        سرپرستان واحد ها  

روابط عمومی :آقای مصیب مولایی-داخلی307

نظارت ابنیه: آقایان مهندس بهروزی و مهندس نوائی - داخلی 205

نظارت تأسیسات: آقای مهندس نصر آبادی - داخلی 216

اعتبارات،قراردادها و امور حقوقی: آقای مهندس زینلی - داخلی 303

دفتر فنی: آقای مهندس حسین پور - داخلی 211

امور مالی: سرکار خانم صفار نژاد- داخلی311

رسیدگی به پیمان: آقای مهندس جباری - داخلی 214

مشارکت مردمی: آقای مهندس چاوشان -داخلی 107

امور اداری : آقای علی مجنونی - داخلی 202

کارپردازی: آقای سبزه بان - داخلی 103

 

خلاصه پیوندها

درخط

تاریخ مقاله

عنوان تصویر

Hide physical URLs from search

Browser Title

Meta Description

Meta Keywords

Hide from Internet Search Engines

نوع محتوا: Article Page
نسخه:
ایجاد شده در توسط
آخرین ویرایش در توسط