پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨

روش‌هاي مشاركت در امر مقدس مدرسه سازي

الف: با بكارگيري طرق مختلف ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي با در نظر گرفتن اولويت‌ها بشرح ذيل:

 • احداث مدارس، مكانهاي ورزشي و پرورشي جديد در مناطق مورد نياز
 • تعمير يا تكميل فضاهاي موجود آموزشي و پرورشي
 • بازسازي مدارس و فضاهاي تخريبي و قديمي
 • تهيه امكانات و تجهيزات آموزشي و پرورشي
 • تامين مصالح مورد نياز

خيرين محترم درهر يك از موارد فوق مي‌توانند به تنهائي يا بصورت مشاركت با ديگر خيرين در اين امر خير همكاري نمايند.

ب: كمكهاي مالي

 • پرداخت وجوه نقدي: مبلغ مورد نظر به هر ميزان، به حساب جام 6965567664 به نام مجمع خيرين مدرسه ساز استان خراسان جنوبي جهت ساخت مدارس واريز و فيش پرداختي ارائه گردد.
 • شماره کارت حساب مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی 6104337969646338
 • اهدا ء كمكهاي غير نقدي نظير طلا و جواهرات و.... جهت ساخت مدارس مورد نياز

 

ج: اهداء زمين جهت احداث فضا هاي آموزشي و پرورشي

د: در اختيار قرار دادن املاك و مستغلات در زمان حيات و يا پس از آن

ه: همكاري فرهنگي تبليغي درجهت ايجاد و گسترش فرهنگ مشاركت مردم به امر مدرسه‌سازي

و: ارائه همكاريهاي فني و مهندسي براي ساخت مدارس به اداره كل نوسازي مدارس استان و مجامع خيرين مدرسه ساز

خيرين مي توانند در هر شهر و منطقه اي كه نياز به مدرسه آن توسط آموزش و پرورش تاييد گردد مدرسه بسازند.

 

 مراحل ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي:

 • اعلام آمادگي كتبي خير براي ساخت مكان‌ها ي آموزشي و پرورشي مورد نظر
 • كسب نظر آموزش و پرورش منطقه، مبني بر اعلام نياز و مشخص نمودن مكان احداث فضاها از طريق اداره كل نوسازي مدارس استان.
 • عقد قرارداد في مابين خيّر محترم با ارگان‌هاي ذيربط.
 • تهيه نقشه‌هاي اجرائي مورد نياز: شامل ( نقشه‌هاي معماري، سازه، تاسيسات برقي و مكانيكي) تماما از وظايف نوسازي مدارس مي‌باشد.
 • كلنگ‌زني: پس از انتخاب نوع فضاهاي آموزشي، طي مراسمي با حضور خيّر محترم يا نماينده تام‌الاختيار ايشان انجام مي‌گيرد.پس از انتخاب نوع فضاهاي آموزشي ، طي مراسمي با حضور خيّر محترم يا نماينده تام‌الاختيار ايشان انجام ميگيرد.
 • عمليات اجرائي ساخت: از ابتدا تا انتهاي كار با نظارت فني مهندسين اداره كل نوسازي مدارس استان‌ مي‌باشد.
 • نامگذاري: نامگذاري مدارس يا فضاهاي ساخته شده با نظر خيّرين محترم مي‌باشد.
 • تحويل و افتتاح: پس از اتمام ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي، افتتاح آنها جهت تحويل و بهره‌برداري به آموزش و پرورش مناطق، با حضور خير محترم با نماينده تام‌الاختيار ايشان مي‌باشد.

خيرين محترم مي‌توانند با كمترين رقم هم، در ساخت و ساز فضاها مشاركت نمايند.

 

 

چگونگي پرداخت هزينه ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي:

 • پرداخت هزينه‌ها بطور مستقيم: در اين روش كل هزينه ساخت و انتخاب پيمانكار با خيرين محترم مي‌‌باشد. سازمان و ادارات كل نوسازي مدارس استان‌ها مسئوليت نظارت فني آنها را بعهده دارند .
 • پرداخت هزينه‌ها بطور غير مستقيم: مبلغ تعهد شده از طرف خير محترم يا نهاد خيري به حساب مشاركت‌هاي مردمي واريز مي‌شود، اداره كل نوسازي مدارس استان‌ با مشاركت خيّرين مسئوليت ساخت و تحويل پروژه‌ها را بعهده دارد .
 • پرداخت مرحله‌اي: كل هزينه با خير محترم يا نهاد خيري مي‌باشد و طبق قرارداد منعقده در هر مرحله با اعلام پيشرفت فيزيكي كار، اعتبار آن مرحله از طريق اداره كل نوسازي مدارس استان‌ دريافت مي‌شود.

 

براي رفع هرگونه ابهام با شماره 05614325016 دفتر مشاركتهاي مردمي اداره كل نوسازي مدارس استان خراسان جنوبي تماس بگيريد.

 

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس خراسان جنوبي