پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨

       ستاد پشتيباني بانوان خير مدرسه ساز :           

  حركات خير خواهانه اي كه از طرف زنان و مردان و پير و جوان و از اقشار مختلف برداشته مي شود مورد عنايت پروردگار عالميان است و در اين عرصه حضور زنان اين مرز و بوم بسيار محسوس و چشمگير است . به گونه اي كه بايد گفت :حضور مردان در ابعاد مختلف كه در حيطه مشاركت تجلي مي يابد در مرحله نخست مديون بانوان است كه به عنوان ركن خانواده با آن همكاري و همراهي نموده و زمينه و بستر مشاركت همسرانشان را در فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي فراهم نموده اند

                 در اين راستا و به منظور ارج نهادن به مقام والاي زنان نيك انديش مدرسه ساز و خيريني كه توانسته اند  اينگونه ايثار و از خود گذشتگي داشته باشند ستاد پشتيباني بانوان خير مدرسه ساز در استان خراسان جنوبي تشكيل گرديد . اين ستاد از تاريخ 17/03/85 فعاليت خود را آغاز نمود و خانم فاطمه محبي پور  مسئول ستاد پشتيباني بانوان خير مدرسه ساز مي باشد .