پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
 
  مجمع خيرين مدرسه ساز :

 

فرهنگ مشاركت در كشور ما پيشينه اي تاريخي دارد . اين مشاركت با ورود دين مبين اسلام به ايران رنگ و بوي خاصي به خود گرفته و ايرانيان فعالانه به ساخت مراكز ديني ، آموزشي ،فرهنگي و درماني پرداخته اند.وجود چنين مراكزي با قدمت ديرينه در اقصي نقاط كشور به خوبي گوياي اين مطلب است اما جمعي از نيكوكاران كه اولويت ارتقاء سطح فرهنگي و علمي جامعه را به خوبي درك كرده اند ، مدرسه سازي را مبناي كار خويش قرار داده اند و به توسعه فرهنگ مشاركت مردمي در اين امر خير همت گماشته اند .

در استان خراسان جنوبي هم پس از انتزاع از استان خراسان بزرگ از سال 1384 مجمع خيرين مدرسه ساز استان فعاليت خود را آغاز نموده است ، شايان ذكر است در گذشته هم تحت نظر استان خراسان بزرگ آن زمان از سال 1380 ساختماني در حاشيه فلكه موزه خيابان معلم شهرستان بيرجند احداث و مجمع خيرين شهرستان فعاليت هاي شاياني را انجام داده است و به عنوان مجمع خيرين  مدرسه ساز نمونه از رياست جمهوري وقت لوح تقدير دريافت نمودند .

در سال 1385 در كليه شهرستان ها و مناطق استان خراسان جنوبي مجامع خيرين مدرسه ساز شهرستان ها و مناطق تشكيل و فعاليت خود را به منظور شناسايي ، جذب و هدايت نيكوكاران مدرسه ساز آغاز نموده اند .

اهداف اين مجمع عبارتند از :

1 – اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامي الباقيات و الصالحات در جامعه و بهره گيري در جهت ساخت مدارس و نظارت بر حسن انجام نظريات و اهداف شرعيه خيرين در طول حيات خير و بعد از آن
2 – ايجاد زمينه هاي مناسب حمايتي (اجتماعي – فرهنگي و اقتصادي) حهت تداوم امور خيرين در ساخت مدارس
3 – برنامه ريزي و ساماندهي براي جذب كمكهاي مردمي و دولتي و ... در جهت احداث مدارس مورد نياز آموزش و پرورش
4 – نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي آموزشي و پرورشي مدارس خيرساز كه به صورت هيئت امنايي اداره مي شوند.
5 – نظارت به منظور حسن احداث پروژه هاي خيرساز با همكاري اداره كل نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبي


اعضاء هيئت امناء مجمع عبارتند از :

1 - حميد رضا وردي                                     مدیرکل آموزش و پرورش استان
2 – غلامحسين فرزين                                 رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز استان
3 – محمدرضا بیکی                                    مدير كل نوسازي . توسعه و تجهيز مدارس استان
4 – غلامرضا خالقي                                    مدير عامل مجمع خيرين مدرسه ساز استان
5 – سيد علي خيريه                                  نائب ئيس مجمع خيرين مدرسه ساز استان
6 – سيد حسين خيريه                               عضو مجمع خيرين مدرسه ساز استان
7 – علیرضا مقیمی                                    عضو مجمع خيرين مدرسه ساز استان
8 – غلامحسین یوسفی                             عضو مجمع خيرين مدرسه ساز استان

 

 

همچنين روساي مجامع خيرين شهرستان ها و مناطق عبارتند از :

 

1 – سيد علي خيريه                                   رئيس مجمع خيرين شهرستان بيرجند

2 – غلامحسين يوسفي                               رئيس مجمع خيرين منطقه خوسف

3 – غلامرضا خالقي                                     رئيس مجمع خيرين شهرستان قاين

4 – عليرضا ناصري                                       رئيس مجمع خيرين منطقه زيركوه

5 – محمد رضا حنفي                                   رئيس مجمع خيرين شهرستان درميان

6 – حسن خديوي                                       رئيس مجمع خيرين شهرستان سرايان

7 – محمد رضا صابري                                   رئيس مجمع خيرين شهرستان سربيشه

8 – حبيب ا... برآغوش                                  رئيس مجمع خيرين شهرستان نهبندان

9 – اسدا... نجاتي                                       رئيس مجمع خيرين شهرستان فردوس

10– حسين كياني زاده                                 رئيس مجمع خيرين شهرستان بشرويه


شايان ذكر است كه اعضاء هيئت امناء مجمع استان كه مدير كل نوسازي مدارس و مدیرکل آموزش و پرورش استان از اعضاء ثابت آن هستند بدين گونه انتخاب مي شوند كه از خيرين و علاقه مندان به مدرسه سازي هر شهرستان و منطقه دعوت به عمل مي آيد تا در مركز استان حضور يافته و نسبت به انتخاب نماينده خير هر شهرستان يا منطقه جهت عضويت در هيئت امناء مجمع اقدام نمايند.