پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨

خط مشی کیفیت

 

اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان جنوبی وابسته به سازمان نوسازی مدارس کشور به منظور احداث ، نوسازی ، بهسازی ، تکمیل ، توسعه ، تجهیز ، مطالعه و طراحی فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشی تأسیس شده است .

در راستای تحقق مأموریت فوق و اجرای برنامه های اصلی ، این اداره « ارتقای رضایت مشتریان » و « بهبود مستمر کیفیت » را بعنوان مهمترین هدف سازمان خود برگزیده است و نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 را مستقر نموده و خود را ملزم به تحقق موارد ذیل می داند :

* ایمن سازی و بهینه سازی فضاهای موجود و افزایش فضاهای آموزشی درحد استاندارد

* جذب و افزایش مشارکتها و تکریم و حمایت از خیرین مدرسه ساز

* تلاش درجهت بکارگیری کارکنان متعهد و ارتقاء سطح دانش و مهارت ازطریق ارائه آموزش های مستمر و اثربخش

* افزایش رضایت مشتریان ازطریق شناسائی نیازها و انتظارات آنها

* بهبود مستمر کیفیت و عملکرد فرآیندها

* مشارکت کارکنان ازطریق دریافت و رسیدگی نظرات و پیشنهادات و ایجاد انگیزش در مشارکت