پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨

  اداره کل : 

 اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبي در ابتداي سال 1384 با هدف احداث ، توسعه ، ترميم ، نوسازي ، تجهيز ، تعيين معيارها و استانداردهاي مطلوب ساختمانهاي   مدارس تابع سازمان آموزش و پرورش تاسيس گرديد .    
شهر : بيرجند
آدرس : بيرجند –  انتهای بلوار صنعت و معدن – سایت اداری - روبروری خزانه معین- اداره كل نوسازي مدارس استان خراسان جنوبي
کد پستی: 9719915741


تلفـن : 32400390 -056
فكس : 32400398-056
پست الكترونيك: 
southkhorasan@dres.ir