پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧

  اداره کل : 

 اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبي در ابتداي سال 1384 با هدف احداث ، توسعه ، ترميم ، نوسازي ، تجهيز ، تعيين معيارها و استانداردهاي مطلوب ساختمانهاي   مدارس تابع سازمان آموزش و پرورش تاسيس گرديد .    
شهر : بيرجند
آدرس : بيرجند – خيابان سپيده - انتهای سپيده 12 – اداره كل نوسازي مدارس استان خراسان جنوبي
کد پستی: 9719915741


تلفـن : 45-4325030 -0561
فكس : 4325025-0561
پست الكترونيك: 
southkhorasan@nosazimadares.ir