پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
  بیانیه ماموریت و خدمات اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی
     
        

اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان جنوبی وابسته به سازمان نوسازی مدارس کشور به منظور احداث ، نوسازی ، بهسازی ، تکمیل ، توسعه ، تجهیز ، مطالعه و طراحی فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشی تأسیس شده است .

در راستای تحقق مأموریت فوق و اجرای برنامه های اصلی ، این اداره « ارتقای رضایت مشتریان » و « بهبود مستمر کیفیت » را بعنوان مهمترین هدف سازمان خود برگزیده است و نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 را مستقر نموده و خود را ملزم به تحقق موارد ذیل می داند :

* ایمن سازی و بهینه سازی فضاهای موجود و افزایش فضاهای آموزشی درحد استاندارد

* جذب و افزایش مشارکتها و تکریم و حمایت از خیرین مدرسه ساز

* تلاش درجهت بکارگیری کارکنان متعهد و ارتقاء سطح دانش و مهارت ازطریق ارائه آموزش های مستمر و اثربخش

* افزایش رضایت مشتریان ازطریق شناسائی نیازها و انتظارات آنها

* بهبود مستمر کیفیت و عملکرد فرآیندها

* مشارکت کارکنان ازطریق دریافت و رسیدگی نظرات و پیشنهادات و ایجاد انگیزش در مشارکتخدمات اداره کل:


*سیستم مدیریت پروژه

*سیستم جذب نیروی امریه

*سیستم جذب خیرین و کمک های آنلاین

* سیستم ثبت ملاقات با مدیرکل

*اخذ مجوز استحکام بنای مدارس غیر انتفاعی