پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨

 

محقق گرامی جناب آقای / خانم ...

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ...

بدین وسیله عناوین موضوعات تحقیقاتی پیشنهادی سازمان نوسازی مدارس کشور جهت استحضار محققین محترم اعلام می گردد. محققین محترم می توانند با توجه به وزن عناوین پیشنهادی، این موضوعات را در قالب پایان نامه دانشجویی و یا پروژه های ارتباط با صنعت و ... به ثمر نشانند.

در مورادی که موضوعات پیشنهادی در خصوص مسائل جزئی که منجر به تدوین یک دستور العمل کاربردی و یا طرح اجرایی برای سازمان نوسازی مدارس نمی گردد، ترجیح سازمان به حمایت از پروژه تحقیقاتی در قالب حمایت از پایان نامه های دانشجویی است که شیوه نامه آن در همین سایت درج گردیده است.

در موارد دیگر که منجر به ارائه دستورالعمل کاربردی و ارائه طرحی ویژه در سازمان نوسازی می گردد و نیازمند پشتیبانی مالی و تجهیزاتی گسترده تر از حدود یک پایان نامه است، نیازمند مکاتبه با دفتر فنی و ارائه پروپزال پروژه و مذاکرات دو طرفه می باشد.

عناوین پیشنهادی، عناوین اولیه می باشند و متضمن پروپزال تشریحی یک پروژه نیستند. لذا ایجاد تغییر در آنها به نحوی که موجب بهبود پروژه تحقیقاتی گردد بلامانع خواهد بود همچنین در صورتی که محققان محترم در زمینه های دیگری جز زمینه های مندرج در پیوست، پیشنهادات کاربردی داشته باشند در صورت تائید  شورای تحقیقات سازمان امکان حمایت از آنها وجود خواهد داشت.

فراخوان طرح های تحقیقاتی سازمان (مورخه 27/09/92)

عناوین پیشنهادی تحقیقاتی سازمان (مورخه 16/11/91)

فرآیند تهیه گزارش تحقیقاتی

پروپزال طرح های پژوهشی

نمونه قرارداد و پروپزال پر شده

  
  
  
  
آیتمی برای نمایش در نمای "طرحهاي پژوهشي" کتابخانه سند وجود ندارد.