پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢ مهر ١٣٩٧
 
آيا اطلاع رساني و راهنمايي لازم به صورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
نحوه برخورد كاركنان با شما چگونه بوده است؟
نام فرد يا افرادي كه مناسب ترين برخورد و همكاري را با شما داشته اند مرقوم فرماييد ؟

نام فرد يا افرادي كه برخورد نامناسبي با شما داشته اند مرقوم فرماييد؟

آيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟
چنانچه در خواست خلاف مقررات از جنابعالي شده است لطفا آن را بنويسيد ؟

لطفا نظرات و پيشنهادات خود را براي اصلاح امور بنويسيد؟

در صورت تمايل اين قسمت را تكميل فرماييد:
نام و نام خانوادگي
شماره تلفن تماس

Target Audiences
تحقيق وجود نامها جستجو
کلیدواژه های سازمانی