پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
  
  
  
  
پوشه: mozayedeh  10941
  
1396/10/20 12:13Ardeshir Tayari
پوشه: بیانات مقام معظم رهبری 27 اردیبهشت 93
  
1393/9/29 12:04Ardeshir Tayari
پوشه: دكتر رئيسي در شبکه جام جم 14 آذر ماه 93
  
1393/9/29 14:08Ardeshir Tayari
پوشه: دوره آموزشی شیرپوینت اسفند 93 زنجان
  
1393/12/6 00:27Ardeshir Tayari
پوشه: دکتر رئیسی در شبکه 2 سیما 27مهر 93
  
1393/9/29 12:01Ardeshir Tayari
پوشه: دکتر نظرپوردر روی خط خبر 960426
  
1396/4/26 10:45Ardeshir Tayari
پوشه: مصاحبه دکتر رئیسی با شبکه تهران 16 دی 1393
  
1393/10/29 15:38Ardeshir Tayari
2فیلم اولین آزمایش میدانی مقیاس واقعی.mp4
  
1396/4/4 17:30Ardeshir Tayari
دکتر رئیسی در شبکه خبر اردیبهشت 95.mp4
  
1395/2/6 14:49Ardeshir Tayari
دکتر رئیسی در شبکه خبر مرداد 94.mp4
  
1394/5/31 14:20Ardeshir Tayari
فیلم اولین آزمایش میدانی مقیاس واقعی.mp4
  
1396/4/4 17:20Ardeshir Tayari
گزارش اذری بقا از بیماری دکتر حافظی.mov
  
1395/9/24 11:51Ardeshir Tayari
گزارش باشگاه خبرنگاران از فضاهای آموزشی سواحل مکران.wmv
  
1395/5/23 15:30Ardeshir Tayari
مصاحبه دکتر رخشانی مهر در شبکه خبر 10497.mp4
  
1397/4/10 12:12Ardeshir Tayari
مصاحبه دکتر رخشانی مهر شبکه خبر 20397.mp4
  
1397/3/20 11:22Ardeshir Tayari