پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٦
ارسال به پیام رسان
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

عنوان

احداث پروژه 2کلاسه در شهرستان گنبد کاووس توسط همسر شهید دکتر معیری

متن

توافقنامه احداث پروژه 2 کلاسه شهرستان گنبد کاوو س به امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان خیر مدرسه ساز خانم شکوه بانونظمان (همسر شهید دکتر معیری ) با حضور در دفتر خانم نیزاری رئیس شورای بانوان خیر مدرسه ساز توافقنامه احداث پروژه 2 کلاسه شهرستان گنبد کاووس روستای جعفر زاده در استان گلستان را امضاء نمودند.

تصویر

http://www.dres.ir/public/SiteAssets/Lists/news_public/AllItems/001225325.JPG

تاریخ

1395/10/23

استان

سازمان مركزي

تاریخ انقضا

ضمايم
ارسال به پیام رسان