پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٢ خرداد ١٣٩٧
ارسال به پیام رسان
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

عنوان

احداث پروژه 2کلاسه در شهرستان گنبد کاووس توسط همسر شهید دکتر معیری

متن

توافقنامه احداث پروژه 2 کلاسه شهرستان گنبد کاوو س به امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان خیر مدرسه ساز خانم شکوه بانونظمان (همسر شهید دکتر معیری ) با حضور در دفتر خانم نیزاری رئیس شورای بانوان خیر مدرسه ساز توافقنامه احداث پروژه 2 کلاسه شهرستان گنبد کاووس روستای جعفر زاده در استان گلستان را امضاء نمودند.

تصویر

http://www.dres.ir/public/SiteAssets/Lists/news_public/AllItems/001225325.JPG

تاریخ

1395/10/23

استان

سازمان مركزي

تاریخ انقضا

ضمايم
ارسال به پیام رسان