پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨
ارسال به پیام رسان
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

عنوان

قم برای رسیدن به سطح استاندارد فضای آموزشی نیازمند 391 مدرسه جدید است

متن

مدیرکل نوسازی مدارس قم گفت: شهرداری قم و کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری در قالب توافق های انجام شده و توسعه بافت مسکونی شهر، سهم فضاهای آموزشی را در مناطق جدید شهری در نظر نگرفته است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان قم، محسن پورگلیان افزود: طبق تبصره سه ماده 101 قانون شهرداری ها، شهرداری 25 درصد از اراضی مورد توافق را برای تامین سرانه فضاهای عمومی و خدماتی که مهم ترین آن فضاهای آموزشی است، تملک می کند که باید در راستای تامین خدمات مورد نیاز محله های جدید شهر در اختیار دستگاه های مربوطه قرا دهد تا نسبت به احداث فضاهای آموزشی و خدماتی مورد نیاز اقدام شود. 

پورگلیان تصریح کرد: طی 10 سال گذشته با وجود تغییر و الحاق زمین های با کاربری مختلف به زمین های مسکونی و توافق های متعدد شهرداری برای تغییر کاربری در حاشیه شهر، زمینی با کاربری آموزشی در مناطق جدید الحاقی، برای ساخت مدرسه و فضای آموزشی مورد نیاز به آموزش و پرورش واگذار نشده است. 

وی اضافه کرد: مناطق جدید مسکونی از جمله غرب بلوار غدیر(روبروی بوستان علوی)، بلوار 15 خرداد، ابتدای بلوار شهید کریمی، خیابان انسجام و بلوار جمهوری که همه از مناطق جدید مسکونی الحاق شده به شهر می باشد و به طور عمده تراکم بالایی به لحاظ ساختمانی و جمعیتی دارد که بدون واگذاری زمین برای احداث مدارس مورد نیاز، مورد توافق قرار گرفته و پروانه ساختمانی برای آن ها صادر شده است. 

پورگلیان تصریح کرد: در حال حاضر ده ها هزار واحد مسکونی در مناطق مذکور و سایر مناطق جدید شهری ساخته شده یا در حال صدور پروانه و ساخت می باشد که از حداقل زمین برای احداث فضای آموزشی برخوردار نیست.

وی با اشاره به این که به طور حتم کمبود فضاهای آموزشی در سال های آینده قابل مدیریت نیست، افزود: تنها راه مدیریت معضل فضاهای آموزشی در شهر قم واگذاری زمین های تملک شده توسط شهرداری برای احداث فضاهای آموزشی در مناطق جدید و در نظر گرفتن اعتبارات کافی برای احداث فضاهای مورد نیاز با همکاری خیران است.

مدیرکل نوسازی مدارس قم ادامه داد: در سال تحصیلی جاری حدود 255 هزار دانش آموز در 665 مدرسه و 6 هزار و 783 کلاس درس با حضور 14 هزار معلم مشغول به تحصیل هستند؛ 97 درصد دانش آموزان در شهر قم و سه درصد نیز معادل هفت هزار دانش آموز در بخش های تابعه استان تحصیل می کنند.
وی اظهار داشت: سرانه استاندارد فضای آموزشی مسقف برای هر دانش آموز  8.39 مترمربع و میانگین این میزان در کشور 5/2 مترمربع است و قم با 4.32 مترمربع جزو استان هایی می باشد که از سرانه متوسط پایین تر است و رتبه 27 را در کشور داراست.

برای رسیدن به سطح استاندارد ملی باید حدود 840 هزار مترمربع، برابر با 391 مدرسه به فضای آموزشی قم افزوده شود که برای دستیابی به این تعداد مدرسه، در قالب برنامه پنج ساله باید سالانه 2 هزار و 400 میلیارد ریال هزینه شود.

تصویر

http://www.dres.ir/public/PublishingImages/lists/news_public/archive/DSC_0013%20-%20Copy%20-%20Copy.JPG

تاریخ

1397/8/14

استان

قم

تاریخ انقضا

ضمايم
ارسال به پیام رسان