پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٤ خرداد ١٣٩٨
ارسال به پیام رسان
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

عنوان

گزارش تصویری افتتاح ۱۷۰۰ فضای آموزشی، ورزشی و پرورشی به صورت متمرکز و همزمان در سراسر کشور

متن

aa.jpg

IMG_20181002_130120_848(1).jpg 

IMG_20181002_130223_984.jpg 

IMG_20181002_125004_427.jpg 

IMG_20181002_125251_278.jpg 

IMG_20181002_130341_712.jpg 

سسس.jpg

IMG_20181002_125217_760.jpg 

IMG_20181002_125044_714.jpg 

IMG_20181002_125234_610.jpg 

IMG_20181002_125244_208.jpg 

IMG_20181002_130308_166.jpg 

تصویر

تاریخ

1397/7/10

استان

سازمان مركزي

تاریخ انقضا

ضمايم
ارسال به پیام رسان