پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٧
ارسال به پیام رسان
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

عنوان

شهادت امام جعفر صادق "ع" بر رهروان طریق هدایت تسلیت باد

متن

profile-shahadat-emam-sadegh-sabzpendar-com1.jpg

روابط عمومی سازمان نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس کشور
تصویر

تاریخ

1397/4/18

استان

سازمان مركزي

تاریخ انقضا

ضمايم
ارسال به پیام رسان