پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣ مهر ١٣٩٧
ارسال به پیام رسان
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

عنوان

شهادت امام جعفر صادق "ع" بر رهروان طریق هدایت تسلیت باد

متن

profile-shahadat-emam-sadegh-sabzpendar-com1.jpg

روابط عمومی سازمان نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس کشور
تصویر

تاریخ

1397/4/18

استان

سازمان مركزي

تاریخ انقضا

ضمايم
ارسال به پیام رسان