پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧
ارسال به پیام رسان
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

عنوان

بررسی روند اجرای پروژه های مدارس خیر ساز نواحی پنجگانه تبریز

متن

​بررسی روند اجرای پروژه های مدارس خیر ساز نواحی پنجگانه تبریز در اتاق مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۲ برگزار شد=1ناحیه 2 =1.jpg

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانشرقی ، بررسی روند اجرای پروژه های مدارس خیر ساز نواحی پنجگانه تبریز در اتاق مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۲ برگزار شد.
در این جلسه قرارداد ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه بنام ؛ " مرحوم فرشباف رشیدی" فی ما بین خیر نیک اندیش حاج وحید فرشباف رشیدی برادر آنمرحوم و مجمع خیرین با پیمانکاری شرکت " ابنیه ساز نیک اندیش" با حضور مهندس مسعود حسابگر رئیس هیات مدیره شرکت به امضاء رسید

تصویر

تاریخ

1397/4/14

استان

آذربایجان شرقی

تاریخ انقضا

ضمايم
ارسال به پیام رسان