پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٤ فروردین ١٣٩٨
ارسال به پیام رسان
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

عنوان

بررسی روند اجرای پروژه های مدارس خیر ساز نواحی پنجگانه تبریز

متن

​بررسی روند اجرای پروژه های مدارس خیر ساز نواحی پنجگانه تبریز در اتاق مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۲ برگزار شد=1ناحیه 2 =1.jpg

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانشرقی ، بررسی روند اجرای پروژه های مدارس خیر ساز نواحی پنجگانه تبریز در اتاق مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۲ برگزار شد.
در این جلسه قرارداد ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه بنام ؛ " مرحوم فرشباف رشیدی" فی ما بین خیر نیک اندیش حاج وحید فرشباف رشیدی برادر آنمرحوم و مجمع خیرین با پیمانکاری شرکت " ابنیه ساز نیک اندیش" با حضور مهندس مسعود حسابگر رئیس هیات مدیره شرکت به امضاء رسید

تصویر

تاریخ

1397/4/14

استان

آذربایجان شرقی

تاریخ انقضا

ضمايم
ارسال به پیام رسان