پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧
ارسال به پیام رسان
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

عنوان

امضای توافق نامه احداث مدرسه 6کلاسه درروستای سلطان آباد سراب آذربایجانشرقی

متن

توافق نامه احداث مدرسه 6کلاسه بازیربنای390مترمربع توسط خیرمدرسه ساز نادرتیموروند درروستای سلطان آباد منطقه سراب به امضاءرسید.
سراب4.JPG

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانشرقی ،توافق نامه احداث مدرسه 6کلاسه بازیربنای390مترمربع توسط خیر محترم مدرسه ساز نادرتیمورونددرروستای سلطان آباد منطقه سراب باحضورمدیرآموزش وپرورش منطقه ومسئولین مشارکت های مردمی ونوسازی،توسعه وتجهیزمدارس استان آذربایجان شرقی درمحل مدیریت آموزش وپرورش سراب به امضاء رسید.


تصویر

تاریخ

1397/2/26

استان

آذربایجان شرقی

تاریخ انقضا

ضمايم
ارسال به پیام رسان