پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧
ارسال به پیام رسان
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

عنوان

رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور: در طول 20 سال گذشته حدود 50 درصد از ساخت مدارس را خیرین مدرسه ساز بر عهده داشته اند.

متن

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان البرز دکتر حافظی ، رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان البرز بیان کرد : در حال حاضر بیش از 650 هزار خیر مدرسه ساز در داخل کشور و 1000 خیر نیز از خارج کشور مسئولیت و تعهد ساخت 37 درصد از مدارس کشور را برعهده گرفته اند.

وی افزود: در طول 20 سال گذشته حدود 50 درصد از ساخت مدارس را خیرین مدرسه ساز بر عهده داشته اند.

wfwf.jpg

تصویر

تاریخ

1397/2/26

استان

البرز

تاریخ انقضا

ضمايم
ارسال به پیام رسان