پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧
ارسال به پیام رسان
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

عنوان

بازدید نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از پروژه آموزشی اتباع بیگانه در گرگان

متن

به گزارش روابط عمومی نوسازی مدارس گلستان:  " مولوگتا زودای مامو" نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به همراه " یاسر لیوانی " مدیرکل نوسازی مدارس گلستان و " مهدی دهرویه" مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان ازپروژه آموزشی مدرسه 6 کلاسه روستای قزاق محله نومل در شهرستان گرگان بازدید کرد.
بازدید مدرسه اتباع نومل-1.jpg
بازدید مدرسه اتباع نومل-2.jpg
بازدید مدرسه اتباع نومل-3.jpg
بازدید مدرسه اتباع نومل-4.jpg
بازدید مدرسه اتباع نومل-5.jpg
بازدید مدرسه اتباع نومل-6.jpg

تصویر

تاریخ

1397/2/26

استان

گلستان

تاریخ انقضا

ضمايم
ارسال به پیام رسان