پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٦ خرداد ١٣٩٧
ارسال به پیام رسان
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

عنوان

برگزاری بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز به روایت تصویر

متن

برگزاری بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز به روایت تصویر:

 ۲۰۱۸۰۵۱۴_۰۸۲۴۰۰ [800x600].jpg

 

۲۰۱۸۰۵۱۴_۱۱۲۴۳۲ [800x600].jpg 

۲۰۱۸۰۵۱۴_۱۳۳۹۳۵ [800x600].jpg 

۲۰۱۸۰۵۱۴_۱۴۰۰۵۳ [800x600].jpg 

 

 ۲۰۱۸۰۵۱۴_۱۰۲۸۴۹ [800x600].jpg

 

 

 

۲۰۱۸۰۵۱۴_۱۰۱۸۳۷ [800x600].jpg

تصویر

تاریخ

1397/2/25

استان

ایلام

تاریخ انقضا

ضمايم
ارسال به پیام رسان