پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧
ارسال به پیام رسان
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

عنوان

برگزاری بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز به روایت تصویر

متن

برگزاری بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز به روایت تصویر:

 ۲۰۱۸۰۵۱۴_۰۸۲۴۰۰ [800x600].jpg

 

۲۰۱۸۰۵۱۴_۱۱۲۴۳۲ [800x600].jpg 

۲۰۱۸۰۵۱۴_۱۳۳۹۳۵ [800x600].jpg 

۲۰۱۸۰۵۱۴_۱۴۰۰۵۳ [800x600].jpg 

 

 ۲۰۱۸۰۵۱۴_۱۰۲۸۴۹ [800x600].jpg

 

 

 

۲۰۱۸۰۵۱۴_۱۰۱۸۳۷ [800x600].jpg

تصویر

تاریخ

1397/2/25

استان

ایلام

تاریخ انقضا

ضمايم
ارسال به پیام رسان