پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧
ارسال به پیام رسان
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

عنوان

دكتر حافظي در منطقه يك تهران: اميدوارم به همت خیرین تا آنجایی پیش برویم تا ديگر به فضای آموزشی نیاز نداشته باشیم

متن

​​به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان تهران، بیستمین جشنواره منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران باحضور دكتر حافظی رييس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور و مهندس فتحي سرپرست اداره كل نوسازي مدارس استان تهران برگزار شد.
دكتر محمدرضا حافظي رييس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور در اين مراسم گفت: خداراشاکریم که بیش از دولت توانستیم فضای آموزشی احداث کنیم.
بعد ازپایه گذاری هسته مرکزی دراولین سال ۱۶میلیاردو۸۰۰میلیون تومان کمک خیرین راشاهدبودیم ودرسالهای بعد این مبلغ هرساله افزایش یافت.
ارتقای کشور بستگی به ارتقای دانش فرزندان عزیزمان دارد.
اميدوارم به همت خیرین تا آنجایی پیش برویم تا ديگر به فضای آموزشی نیاز نداشته باشیم.
درحال حاضر ۴۰هزارمیلیارد تومان اعتبارنیاز داریم تا بتوانیم فضاهای آموزشی را فراهم کنیم.

تصویر

http://www.dres.ir/public/PublishingImages/lists/news_public/archive/Jashnvare-m1_97-2.jpg

تاریخ

1397/2/22

استان

تهران

تاریخ انقضا

ضمايم
ارسال به پیام رسان