پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٦ خرداد ١٣٩٧
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
طرح تخريب و بازسازي مدارس غيراستاندارد و مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام (30146306) 
ضمیمه
  
1- تمديد قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي بازسازي و مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام در قالب ماده (22) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه
ضمیمه
  
2- تهيه ،‌تدوين و تصويب آئين نامه اجرائي ماده (22) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
ضمیمه
  
3- درج و تصويب بيش از 900 ميليارد تومان اعتبار در قانون بودجه سال 1390 كل كشور براي بازسازي و مقاوم سازي مدارس
  
4- اخذ 60% تخصيص اعتبار طرح در 6 ماهه اول سال