پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٨
صفحه اصلی

 ‭(پنهان)‬ ثبت نام جهت ششمين فراخوان همايش مدرسه ايراني - معماري ايراني

چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری هشتمین همایش مدرسه ایرانی معماری ایرانیضمیمه 
توسط Hamideh Rahimi
 1397/8/14 15:10
 
ارائه موضوعات و سایت پلان های مسابقه طراحی هشتمین همایش و نمایشگاه ملی و اولین همایش بین المللی "مدرسه ایرانی معماری ایرانی"ضمیمه 
توسط Hamideh Rahimi
 1397/8/12 10:19
 
متن فراخوان هشتمین همایش و نمایشگاه "مدرسه ایرانی معماری ایرانی"ضمیمه 
توسط Hamideh Rahimi
 1397/8/7 08:03
 
پوسترفراخوان هشتمین همایش و نمایشگاه ملی و اولین همایش بین المللی مدرسه ایرانی معماری ایرانیضمیمه 
توسط Hamideh Rahimi
 1397/8/2 14:10
 
هشتمین همایش و نمایشگاه ملی و اولین همایش بین المللی"مدرسه ايراني معماري ايراني در تراز سند برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری" 
توسط Hamideh Rahimi
 1397/7/8 09:00
 
(اعلانات بیشتر ...)
 
 

 لوگوی هشتمین همایش مدرسه ایرانی معماری ایرانی

 دانشگاه شهيد بهشتي تهران
 دانشگاه تهران
 دانشگاه علم و صنعت
 انستيتو هنرو معماري -دانشگاه دخترانه دكتر شريعتي
 دانشگاه آزاد اسلامي
 دانشگاه پيام نور
 سازمان نظام مهندسي استان تهران
 وزارت راه و شهرسازي/دفتر امور مقرارت ملي ساختمان
 بخشنامه ها و نشريات فني /معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 سازمان ملي استاندارد ايران
 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
 پايگاه جامع اطلاع رساني وزارت آموزش و پرورش