پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 
در راستاي راه اندازي سيستم ارائه صورت وضعيت الكترونيكي به صورت الكترونيكي، جلسه ي آموزشي براي پيمانكاران مربوطه در مورخ 15/11/88 در محل آمفي تئاتر  اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان با شركت پيمانكاران و ناظرين و سرناظرين توسط واحد فناوري اطلاعات برگزار گرديد.