پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.

بسمه تعالي

((آگهي  فراخوان شركت درمناقصه خريد تجهيزات))
(شماره  867  مورخ1/3/89)

اداره کل نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان کردستان در نظردارد تجهيزات خوابگاهي-كلاسي واداري وآموزشي مورد نيازمدارس شامل :

 •  كمد كتابخانه
 •  تختخواب
 • ميز معلم
 •  صندلي دسته دار
 •  ميز و نيمکت دانش آموزي 
 •  صندلي معلم
 • صندلي گردان
 •  کمد بايگاني
 •  فايل 4 کشو
 • دستگاه تكثير
 • رايانه
 • چاپگر ولابراتوار زبان مركز تيزهوشان سنندج

 را از طريق فراخوان و مناقصه از شركتهاي واجد شرايط وداراي صلاحيت  وكد اقتصادي خريداري نمايد. 

  متقاضيان شركت درمناقصه  مي توانند حداكثر به مدت 15 روز از زمان انتشار اين آگهي فرمهاي ارزيابي و توان اجراي كار  را از اين سايت دريافت و پس از تكميل به اين اداره كل ارسال نمايند.

شماره تماس: 3232165 - 0871 داخلي 239

دريافت فرم ارزيابي

 آدرس: سنندج، بلوار پاسداران - جنب خانه معلم - اداره كل نوسازي توسعه و تجهيز مدارس استان كردستان

كد پستي: 6617634861