پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

 (آگهي فراخوان شركت درمناقصه خريد تجهيزات )

شماره 62/90 مورخ16/1/90

اداره كل نوسازي و توسعه وتجهيز مدارس استان كردستان درنظردارد كالاي ذيل را از طريق مناقصه خريد نمايد.

موضوع مناقصه : خريد ديتا پروژكتور جهت طرح هوشمند سازي مدارس ابتدائي استان كردستان

تاريخ ارائه فرم ارزيابي : ازتاريخ انتشار آگهي در ( ضميمه روزنامه جام جم چهارشنبه 24/1/90 ) به مدت 15 روز

محل تحويل ومشاهده آگهي وفرم ارزيابي : سنندج – خ پاسداران – جنب خانه معلم – اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان – واحد تداركات – تلفن 3232165 – 0871 داخلي 239

يا مراجعه به سايت اين اداره كل به نشاني http://www.nosazimadares.ir/kurd وپايگاه اطلاع رساني مناقصات كشور به نشاني  iets.mporg.ir قابل مشاهده ميباشد.

رديف

نوع كالا

تعداد

1

ديتا پروژكتور

110 دستگاه

كليه مناقصه گران واجد شرايط وداراي صلاحيت وتوان اجراي كار براساس اسناد ارزيابي صلاحيت امتياز دهي خواهند شدودرصورت احراز شرايط مي توانند درمناقصه شركت نمايند. ضمنا" هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه خواهدبود.

 

                            فرم ارزيابي شركتهاي سازنده تجهيزات               ص1

(اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان)

رديف

مشخصات شركت

1

نام شركت :

سرمايه ثبت شده :

شمارثبت :

تاريخ ثبت :

2

نشاني شركت

آدرس پستي:

 

آدرس سايت:

تلفن:                                                                       دورنگار:

 

كدپستي:                                                                       كد اقتصادي :

3

نوع فعاليت :

4

نوع مالكيت :    دولتي

 

 

 

غيردولتي

 

 

 

خصوصي

 

 

 

تعاوني

 

 

 

غير

 

 

 

 

 

 

شرح

مقدار امتياز

حداكثر امتياز

امتياز كسب شده

5

سابقه فعاليت مفيد شركت

به ازاي هرسال فعاليت يك امتياز

20

 

6

داشتن نمايندگي توزيع كننده ( عامل مركزفروش در استانها)

به ازاي هر5 نمايندگي يك امتياز

10

 

7

داشتن سيستمهاي كنترل كيفي و دارا بودن مهركنترل كيفيت

 

10

 

8

داشتن امكان تامين مجدد كالا و قطعات يدكي و مواد مصرفي

 

10

 

9

داشتن ظرفيت توليد واردات متناسب با ميزان كالاهاي موضوع مناقصه

 

10

 

10

نحوه بسته بندي وحمل ونقل كالا

 

10

 

11

تعداد كارشناسان متخصص باتوجه به فعاليت شركت

به ازاي هر 2 نفر يك امتياز

20

 

12

داشتن گارانتي وخدمات پس از فروش و پشتيباني وارايه قطعات ومواد مصرفي

 

20

 

13

داشتن گواهي نامه هاي تضمين كيفيت

 

15

 

14

كيفيت محصولات توليدي يا وارداتي

 

15

 

15

تعداد قراردادهاي مالي انجام شده تا كنون  به  همراه رضايت مشتري

هرقراردادكمتراز100ميليون ريال 1 امتياز

تا500ميليون ريال و بيشتر 2 امتياز

20

 

16

اجازه استفاده از گواهي نامه استانداردهاي بين المللي        ويا ملي

هرگواهينامه 5 امتياز

20

 

17

استاندارد هاي كيفيت ( ايزو  و ... )

هراستاندارد  5 امتياز

20

 

18

سطح زيربناي سالنهاي توليد وانبار

كمتراز1000مترمربع 10 امتياز

بيشتراز1000مترمربع به ازاي هر 1000مترمربع 2 امتياز

20

 

19

فرم نظر سنجي

درصورت داشتن

10

 

20

سابقه توليد يا توزيع ونماينگي كالا

هرسال سابقه مرتبط3 امتياز            وغيرمرتبط 1 امتياز

20

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

ادامه ارزيابي شركت ..........                                                                                                                                                 ص 2

 

شرح

مقدار امتياز

حداكثر امتياز

امتياز كسب شده

21

تعداد دستگاه وماشين آلات توليد

هردستگاه 2 امتياز

20

 

22

نحوه تحويل كالا توسط شركت

فقط درشركت 5 امتيار

هم درشركت و درآدرسهاي اعلام شده توسط خريدار10 امتياز

10

 

23

بروشورو كاتالوگ و دستور كار وراهنماي استفاده و حمل ونگهداري محصول

درصورت دارابودن

5

 

24

نام وسيله روي  وسيله چاپ شده است

 

5

 

25

نام ونشاني شركت توليدي روي وسيله يا بسته بندي چاپ شده است

 

5

 

26

ثبت درنظام ماليات برارزش افزوده

درصورت ثبت نام

5

 

جمع كل :

300

 

توضيحات : الف =حداقل امتياز جهت مجوز شركت درمناقصه (60 % )

                    ب: بايد تصاوير كليه مدارك مثبته اطلاعات خواسته شده  بالا را كه برابر اصل شده  به همراه فرم ارزيابي ارسال گردد.

 

 

 

مهروامضاء : شركت