پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 
 

 

گزارش انجام پروژه هاي تحقيقاتي در اداره کل نوسازي مدارس استان کردستان

اداره كل نوسازي مدارس كردستان در سال 1390 طي برنامه ريزي مناسبي اقدام به پي ريزي فرايند هاي پژوهشي در اداره كل نموده است. در اين راستا ابتدا طي چندين جلسه با كارشناسان اداره كل و هماهنگي با دفتر تحقيقات سازمان اولويت هاي پژوهش مشخص شده و سپس طي فراخواني از تمامي موسسات و مراكز پژوهشي و شركت هاي دانش بنيان مقيم در استان جهت ارائه پيشنهاد تحقيق دعوت به عمل آمد. نتيجه فراخوان منجر به دريافت بيش از 20 پروپزال در زمينه اولويت هاي تعيين شده بود. در بررسي طرح ها توان علمي محقق و غني و مفيد بودن طرح و همچنين حمايت از شركت هاي دانش بنيان مد نظر بوده است. نهايتا تعداد 4 طرح انتخاب شدند كه عناوين كلي آنها با شرح زير مي باشد :

1.             اصلاح محاسبات سازه اي و ارائه نقشه هاي اجرايي

2.             مكان يابي بهينه مدارس در شهر مريوان

3.             بررسي و عارضه يابي دلايل تاخير پروژه ها

4.             تدوين نظام مديريت و زمان بندي پروژه

طرح هاي فوق الذكر هم اكنون با تعامل ميان اداره كل و موسسات پژوهشي در حال انجام مي باشد. سعي و اميد بر اين است كه نتايج بدست آمده تاثير مثبتي در فرايندهاي اجرايي داشته باشد. بديهي است كه نتايج طرح به محض نهايي شدن در اختيار ساير ادارات كل قرار خواهد گرفت.

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان