پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

يا مقلب القلوب و الابصار             يا     مدبر    الليل    و   النهار

يامحول الحول والاحوال            حول حالنا  ا لي احسن الحال

 

 سلام عليكم

با حركت موزون ومنظم عناصر عالم ، پديده شگفت و بديعي با جلوه الهي به نام بهاردر عرصه ي گيتي پديدار مي گردد كه قلب ها را متحول و جان ها را منبسط و دل ها را مسرور مي كند .

در اين ايام خجسته ، به حول و قوه الهي ، نهضتي در درون خاك ايجاد مي شود ، زمين دوباره زنده مي گردد وقلم صنع در نگارخانه طبيعت ، تنديس خوبي ها ، نيكي ها و زيبائي ها را به تصوير مي كشد .

در اين حال و هواي بي نظير فرصت را مغتنم شمرده ، فرارسيدن بهار فرخنده را درآغازين روزهاي حيات مجدد خود با افتخار وسربلندي به شما وخانواده محترمتان تبريك وتهنيت عرض نموده وزندگي هميشه بهاري را براي همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمين آرزو دارم .

 

علي شيرزادي

مدير كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان كردستان