پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

يكصدو چهل و چهارمين مدرسه بركت دراستان كردستان افتتاح شد

دراين مراسم كه با حضورآقاي قنادان زاده نماينده ساز مان نوسازي مدارس و معاون زيربنايي بنياد بركت وفرماندار و مهندس شيرزادي مدير كل نوسازي مدارس و جمعي ديگر از مسئولين استاني و فرهنگيان و اهالي محل در روز يكشنبه 7/3/91 برگزار گرديد  مهندس شيرزادي در بيانات خود ضمن ياد از شهداي اسلام و خير مقدم به حاضرين در مراسم گفت در بحث امر تعليم  و تربيت سه شاخص دانش آموز ، معلم و فضا سازي وجود دارد كه شاخص سوم كه وظيفه نوسازي مدارس است وظايف ما را بسيار سنگين تر ميكند چون بايستي فضا و تجهيزات را به روز كرد تا دانش آموزان بهتر بتوانند كسب علم كنند كه خوشبختانه اين امر در دولت نهم و دهم به طور جد مورد اهميت قرار گرفته است . مدير كل نوسازي در ادامه سخنان خود ضمن توضيح عملكرد نوسازي مدارس گفت 105 در صد رشد اعتبار تملك دارايي داشته ايم و همچنين  از تبادل موافقتنامه 66 ميليارد تومان درسالجاري با همت و حمايت استاندار محترم و ديگر مسئولين مرتبط خبر داد. وي در ادامه به اعتبارات سفر مقام معظم رهبري و عمليات اجرايي 34پروژه دراين راستا و 14 پروژه از محل اعتبارات بنياد بركت اشاره كرد و گفت امروز اين پنجمين مدرسه بركت است كه به بهره برداري ميرسد .

آقاي شريفي نيا معاون زيربنايي موسسه بنياد بركت ضمن تشكر و قدرداني ازكاركنان نوسازي مدارس و ديگر دست اندركاران در خصوص ساخت مدرسه گفت فضاي آموزشي كارخانه انسان سازيست و شما رئيس اين كارخانه هستيد. اين مدرسه نماد خدمت مسئولين نظام به مردم قدرشناس است .

يادآوري ميشود اين مدرسه 2كلاسه با زير بناي 167 مترمربع وهزينه اي بالغ بر 105 ميليون تومان از محل اعتبارات موسسه بنياد بركت احداث شده است .

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان