پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

با درايت جناب آقاي مهندس شيرزادي مديركل نوسازي مدارس كردستان و تلاش هاي مجدانه همكاران به صورت روزانه 10ساعت كاري با استقرار در آمفي تئاتر اداره كل، فاز ورود اطلاعات به نرم افزار آغاز شده است.

روابط عمومي اداره كل نوسازي ، توسعه وتجهيز مدارس استان كردستان