پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

ميز خدمت اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان كردستان

به منظور دستيابي آسان و سريع مردم ، شركتها و اشخاص حقيقي و دستگاههاي اجرايي و ارائه خدمات به موقع و موثر به مردم و همچنين تكريم ارباب  رجوع واحدي هماهنگ تحت عنوان ميز خدمت يكشنبه 23/11/90 در طبقه همكف ساختمان اداري با حضورمدير كل يا يكي ازمعاونين يا مسئولين واحدها با اعطاي اختيارات لازم ايجاد شده است به نحوي كه مراجعين محترم ضمن استقرار در محل انتظار مناسب حضور درواحدهاي داخلي اداره كل نوسازي مدارس كردستان خدمت مورد نياز خود را از طريق اين ميز دريافت مينمايند .

 

1-     مهندس علي شيرزادي مدير كل

2-     مهندس ماجد احمدي معاون فني اجرائي

3-     بهروز كريمي معاون اداري و مالي

4-     مسئول واحدها

 

يك مدير و دو معاون با  كارشناسان واحد هاي مختلف درتمامي ساعات اداري درطول هفته آماده پاسخگوئي به مراجعين محترم مي باشند .

 

وظايف ميز خدمت :

-          ارائه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم به مراجعين در ارتباط با امور مربوط

-          دريافت اسناد و درخواست هاي مراجعين

-          انجام امور و درخواست مراجعين در صورت امكان - درغير اينصورت اعلام تاريخ مراجعه بعدي يا زمان ارائه خدمت نهايي مراجعين

-          دريافت نتايج اقدامات انجام شده از واحدهاي ذيربط و اعلام آن به مراجعين

-          هدايت مراجعين واحدهاي مرتبط درمواردبسيار ضروري، پس از انجام هماهنگي با واحد اقدام كننده ذيربط.

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان