پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

مميزي سيستم مديريت كيفيت

 

دوشنبه 1/12/90 اداره كل نوسازي مدارس كردستان مورد بازديد سرمميزين مهندس عظيم لو و رحيمي به نمايندگي شركت آلماني توف قرار گرفت . در ابتداجلسه اي در اتاق مدير كل با حضور مهندس شيرزادي و معاونين و مسئولين واحد ها تشكيل گرديد و سپس واحد هاي فني نظارتي و اداري توسط مهندسين نامبرده جهت مطابقت با فرآيند استاندارد ايزو 9001 و سيستم مديريت كيفيت و كسب گواهينامه ، مورد بررسي و بازديد قرار گرفت .

 

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان