پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٤ شهریور ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 
 

آگهي فراخوان شركت در مناقصه

اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان كردستان در نظر دارد بر اساس آيين نامه قانون برگزاري مناقصات، اجراي عمليات پروژه هاي مشروحه ذيل را از طريق فراخوان و مناقصه عمومي و بر اساس بخشنامه سر جمع واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط و داراي گواهينامه تشخيص صلاحيت در رشته ابنيه دعوت مي گردد جهت اعلام آمادگي، دريافت اسناد ارزيابي ، مدارك توان اجراي كار و تسليم مدارك مورد نياز حداكثر بمدت 15 روز از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري ايران پنجشنبه 24/1/91 به اين اداره كل واقع در سنندج – خيابان پاسداران جنب خانه معلم مراجعه نمايند. ضمنأ ارزيابي كيفي كليه پيمانكاران متقاضي الزاميست ، بجز پيمانكاراني كه از شهريور ماه سال90 به بعد در اين اداره كل ارزيابي شده اند و حد نصاب مورد نياز را نيز كسب نموده اند .

لازم به توضيح است هزينه درج آگهي فراخوان در روزنامه از برندگان مناقصه اخذ مي گردد.

(ضمنا لازم است مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه مطابق بخشنامه شماره 110404/20 مورخه 25/11/1390 كنترل گردد)

  

رديف

عنوان پروژه

محل اجرا(شهر)

محل اجرا(روستا)

مبلغ بر آورد (ريال)

مبلغ تضمين

نوع سازه

مدت اجرا

رتبه پيمانكار

1

دبستان 6 كلاسه كهريزه سقز

سقز

كهريزه

3627745913

17390000

فلزي

12ماه

پيمانكاران واجد شرايط

2

راهنمايي 6 كلاسه صاحب سقز

صاحب سقز

 

4151512132

18960000

بتني

12ماه

پيمانكاران واجد شرايط

3

راهنمايي 6 كلاسه موچش

موچش

 

4151512132

18960000

فلزي

12ماه

پيمانكاران واجد شرايط

4

راهنمايي 6 كلاسه حسن آباد ياسوكند

حسن آباد ياسوكند

 

4151512132

18960000

فلزي

12ماه

پيمانكاران واجد شرايط

5

راهنمايي 6 كلاسه بانه

بانه

 

4243209262

19230000

فلزي

12ماه

پيمانكاران واجد شرايط

6

دبيرستان 6 كلاسه صالح آباد سقز

صالح آباد سقز

 

7666558119

29500000

فلزي

16ماه

پيمانكاران واجد شرايط

7

دبيرستان 6 كلاسه بانه

بانه

 

7710617359

29640000

فلزي

16ماه

پيمانكاران واجد شرايط

8

هنرستان فني سرو آباد (دخترانه)

سروآباد

 

10429962310

37360000

بتني

18 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

9

هنرستان فني مريوان (دخترانه)

مريوان

 

10429962310

37360000

بتني

18ماه

پيمانكاران واجد شرايط

10

هنرستان فني ديواندره(دخترانه)

ديواندره

 

10429962310

37360000

بتني

18ماه

پيمانكاران واجد شرايط

11

تكميل خوابگاه روستاي كومايين

موچش

كومايين

703274348

8020000

تكميل

3 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

12

تكميل راهنمايي روستاي يالغوز اغاج

قروه

يلغوزآغاج

2247683856

13250000

تكميل

7 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

13

دبستان 6 كلاسه تنگي سر

سنندج

تنگي سر

2147343710

12950000

فلزي

9 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

 

روابط عمومي اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان كردستان