پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 
 

خير جوان تهراني پس از مرگ برادرش تصميم گرفت در مناطق محروم كردستان مدرسه بسازد

در طي برگزاري شانزدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان كردستان سركارخانم رويا صفاري تهراني يكي از خيرين مدرسه سازي كه پس از مرگ برادرجوانش وبه دليل عشق به وي به جمع خيرين مدرسه ساز پيوسته است  براي ايراد سخن به روي سن دعوت شد . اين خير جوان تهراني كه مهندس صنايع بوده پس از مرگ برادر جوانش تصميم گرفت به امر مقدس مدرسه سازي بپردازد . رويا صفاري تهراني گفت با بررسي وضعيت واحدهاي آموزشي دراستانهاي كشور و با كمك مهندس شهرام سعيدي مديركل نوسازي مدارس كردستان ، استان كردستان را از استانهاي محروم و واجد شرايط در اين زمينه يافته و تا 200 ميليون تومان در اين راستا هزينه خواهم كرد .

 

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس كردستان