پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

 دوشنبه 5/2/90 با حضور مهندس شيرزادي مدير كل ، آقاي كريمي معاون اداري و مالي و همكاران اداري جلسه اي در اتاق مدير كل برگزارگرديد.

 در اين جلسه ابتدا مهندس شيرزادي ضمن عرض تبريك به مناسبت فرارسيدن هفته معلم تشكرو قدرداني خود را  از همكاري كاركنان اعلام و ضمن تشريح برنامه ريزي ها و سياست هاي اجرايي اداره كل خاطر نشان كرد: بايد با تلاش مضاعف خدمت رساني آسان و سريعتري در جهت امر مقدس مدرسه سازي ارائه كنيم .

 درادامه معاون اداري ومالي با اشاره به حجم 5/2 برابري اعتبارات در سالجاري بيان نمود  كه نياز است همكاران در زمينه جذب اعتبارات سعي و تلاش بيشتري بنمايند.

 جلسه با پرسش و پاسخ و مطرح كردن مشكلات و مسائل مختلف كاركنان اداري مالي به پايان رسيد .

  

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس كردستان