پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
صبح روز چهارشنبه 12/12/88 ستاد دوازدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز كردستان  با حضور نماينده استاندار رياست آموزش و پرورش استان ، مهندس محسني مدير كل نوسازي مدارس ، رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز ، نماينده صدا و سيما ،امام جمعه و كارشناس مسئول ستاد بانوان ،مشاركتهاي سازمان اموزش و پرورش و نوسازي مدارس مسئول حراست و معاون اداري و مالي نوسازي تشكيل گرديد. درابتدا مهندس محسني ضمن تشكر و قدرداني و خيرمقدم به اعضاي حاضر مطالبي را در رابطه با كمك خيرين و رفع مشكلات و نيازهاي آموزش و پرورش ارائه نمودند و در ادامه با توجه به دستور كارجلسه در مورد اهداف و برنامه ها وچگونگي اجراي دوازدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز هركدام از اعضا ي جلسه مطالبي را بيان نمودند و تصميمات لازم اتخاذ گرديد .