پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

جلسه توديع و معارفه ذيحساب نوسازي مدارس استان كردستان

فريدون غنيان، در مراسمي به عنوان ذيحساب جديد اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان كردستان معرفي شد.

 

اين مراسم كه روز پنجشنبه 31/1/91 با حضور آقاي دهقاني رئيس سازمان اموراقتصادي و دارايي استان و آقاي حق شناس معاون هزينه و رئيس خزانه استان و مهندس شيرزادي مديركل نوسازي مدارس و مسئول حراست وكاركنان امور مالي نوسازي مدارس استان برگزار گرديد ،در ابتداي جلسه مهندس شيرزادي ضمن گراميداشت ياد وخاطره شهدای گرانقدر اسلام و خير مقدم به حضار و تقدير و تشكر از خدمات آقاي يوسفي ذيحساب اسبق  ، گزارشي در خصوص اهم فعاليت هاي نوسازي مدارس در سال گذشته و همچنين الزام تعامل و همكاري كاركنان با ذيحساب جديد سخناني را ارائه نمودند .

سپس آقاي دهقاني  ضمن قرائت انتصاب ذيحساب جديد درخصوص نقش و اهميت و مسئوليت خطير ذيحسابي در بررسي و اجراي صحيح قوانين مالي  بيانات لازم را ارائه نمودند .

در پايان جلسه از خدمات 3ساله آقاي اسعد يوسفي ذيحساب سابق اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان تقدير بعمل آمده و طي حكمي اقاي فريدون غنيان به ذيحساب جديد اداره كل منصوب گرديد.

روابط عمومي اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان كردستان