پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

برگزاري جلسه توجیهی مدیران و اعضای ستادهای مناطق آموزش و پرورش استان كردستان

 

در تاریخ 25/2/1389 جلسه توجیهی در خصوص لزوم اجرای پروژه شناسنامه فنی فضا و همچنین نحوه تشکیل ستادهای مناطق و شرح وظایف انها و نحوه همکاری اعضاء ستاد با نیروهای نوسازی مدارس جهت کلیه مدیران ، مسئولین آمار و نمایندگان حقوقی نواحی مختلف آموزش و پرورش استان كردستان برگزار گردید. همچنین در این جلسه توضیحات کاملی در خصوص نحوه تکمیل کردن فرم زمین به اعضای شرکت کننده داده شد و راهنمای تکمیل فرم های مربوطه در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

 

 

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس كردستان