پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 
 

جلسه بررسي سيستم مديريت اطلاعات پروژه هاي خير ساز دركردستان

 

دوشنبه 14/12/91 با حضور  مهندس جعفري مدير كل مشاركتهاي مردمي و نهادها ،  وآقايان ممبني مدير فن آوري  اطلاعات و گل عنبري كارشناس مشاركتهاي سازمان ،مهندس شيرزادي مدير كل ومعاون اجرايي ، كارشناسان و حراست اداره كل نوسازي مدارس كردستان   جلسه بررسي سيستم مديريت اطلاعات پروژه هاي خير ساز برگزار گرديد.

 در اين جلسه روشهاي كاربردي براي تحقق تعهدات استانها ، ثبت اطلاعات پروژه هاي خيرين درسيستم مديريت پروژه و تصحيح اطلاعات سامانه خيرين مورد بحث و بررسي قرار گرفت .

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس كردستان