پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

روز يكشنبه 29/1/89 جلسه اي در خصوص برنامه هاي طرح شده توسط مقام عالي وزارت در گردهمايي روساي سازمانها و مديران كل نوسازي مدارس در اتاق مدير كل نوسازي مدارس كردستان برگزار گرديد .

دراين جلسه كه ساكي رياست سازمان آموزش و پرورش ، مهندس محسني مدير كل و مهندسين نوسازي و روساي آموزش پرورش شهرستانها ، حضور داشتند ابتدا مهندس محسني ضمن خير مقدم مواردي را درخصوص مسائل فرهنگي ، تربيتي ورزشي و اعتبارات اختصاص يافته  ،مقاوم سازي مدارس ، شناسنامه مدارس ، هنرستانهاي كارودانش ، دور سوم سفر رياست جمهوري ، و سيستمهاي گرمايشي بهينه سازي مصرف سوخت بيان نمودند سپس رياست آموزش و پرورش ضمن تقدير از خدمات نوسازي مدارس در قسمتي از سخنان خود به ارزش مقاوم سازي مدارس و اهميت آن براي سلامتي دانش آموزان اشاره نمود و تاكيد كرد كه مدارسي كه توسط اداره كل نوسازي مقاوم سازي شده   انصافا وضعيت  بسيار مطلوبي هم از نظر استحكام و امنيت بالا و هم چهره به خود ميگيرد ووضعيت قبل وبعد از مقاوم سازي ، قابل مقايسه نيست .

جلسه با مطرح نمودن موارد لازم و پرسش وپاسخ تاساعت 14 ادامه يافت .

 

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان