پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 
 

صبح روز سه شنبه 24/1/89 جشنواره خيرين مدرسه ساز ناحيه 1 آموزش و پرورش شهرستان سنندج با حضور مهندس محسني مدير كل نوسازي مدارس ، رياست آموزش و پرورش ناحيه 1 ،  ، رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز ، ،روحانيون  و كارشناس مسئول ستاد بانوان ،مشاركتهاي سازمان اموزش و پرورش و نوسازي مدارس در كانون فرهنگي تربيتي امام خميني  برگزار گرديد. درابتدا غزاله مرادي ضمن تشكر و قدرداني و خيرمقدم به اعضاي حاضر مطالبي را در رابطه با كمك خيرين و رفع مشكلات و نيازهاي آموزش و پرورش ارائه نمودند و در ادامه ماموستا علائي از روحانيون برجسته شهرستان سنندج ضمن اشاره به اهميت كارخيرين توصيه فرمودند كه از محل ذكات ميتوان براي كمك به مدرسه سازي هزينه كرد . مراسم با اجراي سرود و توزيع قلك دانش آموزي همراه بود .  روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس كردستان