پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

تشكيل جلسه ستاد  چهاردهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان كردستان

 

چهار شنبه 26/11/90 ستادهماهنگي چهاردهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز كردستان  با حضور استاندار ،فرماندار ، مهندس شيرزادي مدير كل نوسازي مدارس ، رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز ، مديركل آموزش و پرورش استان  ،  كارشناس مسئول ستاد بانوان ،مشاركتهاي سازمان اموزش و پرورش و نوسازي مدارس مسئول حراست و معاون اداري و مالي نوسازي و جمعي ديگر از مسئولين تشكيل گرديد. درابتدا مهندس شيرزادي ضمن تشكر و قدرداني و خيرمقدم به اعضاي حاضر گزارشي مختصر از عملكرد نوسازي مدارس و همچنين مطالبي را در رابطه با جذب خيرين مدرسه ساز و رفع مشكلات و نيازهاي موجودرا ارائه نمودند و در ادامه با توجه به دستور كارجلسه در مورد اهداف و برنامه ها وچگونگي اجراي چهاردهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز هركدام از اعضا ي جلسه مطالبي را بيان نمودند و تصميمات لازم اتخاذ گرديد .

 

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان