پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

صبح روز سه شنبه 10/12/89 ستاد سيزدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز كردستان  با حضور نماينده استاندار و آموزش و پرورش استان ، مهندس شيرزادي مدير كل نوسازي مدارس ، رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز ، نماينده صدا و سيما ،امام جمعه و كارشناس مسئول ستاد بانوان ،مشاركتهاي سازمان اموزش و پرورش و نوسازي مدارس مسئول حراست و معاون اداري و مالي نوسازي تشكيل گرديد. درابتدا مهندس شيرزادي ضمن تشكر و قدرداني و خيرمقدم به اعضاي حاضر مطالبي را در رابطه با كمك خيرين و رفع مشكلات و نيازهاي آموزش و پرورش ارائه نمودند و در ادامه با توجه به دستور كارجلسه در مورد اهداف و برنامه ها وچگونگي اجراي سيزدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز هركدام از اعضا ي جلسه مطالبي را بيان نمودند و تصميمات لازم اتخاذ گرديد .

 

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان