پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

برگزاري جلسه افتتاح پروژه شناسنامه فني فضا در كردستان

 

روز پنجشنبه 1/10/90 جلسه اي با حضور آقاي ممبني مدير شناسنامه فني فضا ،  ساكي مديركل آموزش و پرورش ، مهندس شيرزادي مدير كل و مهندسين نوسازي مدارس ، روساي آموزش پرورش شهرستانها در خصوص افتتاح پروژه شناسنامه فني فضا در سالن آمفي تئاتر اداره كل نوسازي مدارس كردستان برگزار گرديد .

دراين جلسه ابتدا مهندس علي شيرزادي ضمن خير مقدم و تقدير از دست اندركاران و مسئولين اين امر مهم ، بياناتي را در خصوص تشريح سامانه فني فضا ، تاكيد مقام عالي وزارت براي اجراي آن، برداشت نيازها از شناسنامه فني فضا ابراز نمودند .  سپس آقاي ساكي مدير كل آموزش و پرورش استان مواردي را درخصوص عوامل موثر در اركان برنامه ريزي آموزش و مديريت خوب كه بازدهي آموزش و پرورش را ارتقا خواهد داد ابراز نمودند . وي در گوشه اي ديگر از سخنان خود گفت بايستي استفاده از فضا و تجهيزات آ . پ را در دستوركارخود قرار دادتا با استفاده از اطلاعات صحيح بتوانيم از امكانات موجود استفاده نماييم .

در پايان آقاي ممبني كار عظيم شناسنامه فني فضا را دو بعد  تربيتي فضا بعنوان عنصر آموزشي و بعد كمي فضا دانستند . توجه به معماري اسلامي در ساخت فضا ، لحاظ نمودن زيبا شناسي و روانشناسي در فضاهابراي آرامش دانش آموزان را در درجه اهميت بالا مطرح و درضمن استان كردستان را جز استانهاي نخست درراه اندازي سامانه فني فضا دانستند .  

 روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان