پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

روز دوشنبه 4/11/89 جلسه اي در خصوص پيشگيري از ناهنجاري هاي جامعه و مواد مخدر و همچنين توجه بيشتر به امرمدرسه سازي و ورزش در استان كردستان  در ساختمان مجمع كردهاي مقيم مركز تهران برگزار گرديد .

در اين  گردهمايي  كه با حضور نماينده دفتر رياست جمهوري دكتر سيدي ركني ومعاون فني سازمان نوسازي ، مدير كل نوسازي مدارس استان كردستان ، اعضاي هيئت مديره كردهاي مقيم مركز شوراي شهر سنندج ، معاونت تربيت بدني وهيئت كشتي واسكيت استان ، وهيئت علمي دانشگاه آزاد سنندج و جمعي از خيرين و رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز استان كردستان برگزار گرديد .

ضمن بررسي و مطرح كردن ناهنجاري ها و مشكلات پيش رو در استان كردستان راهكارهاي پيشگيري از موارد فوق و درخواست همكاري از وزارتخانه ها و استانداري و ادارات و موسسات درگير با موضوع و اطلاع رساني صدا و سيما و جرايد  مطرح و در دستور كار جلسه قرار گرفت.

 لازم به ياد آوريست در اين جلسه مهندس شيرزادي مدير كل نوسازي مدارس كردستان ضمن ارزشمند شمردن مفاد مطرح شده درجلسه فوق و تقدير از خدمات كليه دست اندر كاران ، خاطر نشان نمود كه از هرگونه مساعدت از سوي خود و كاركنان نوسازي مدارس در اين خصوص  دريغ نخواهد ورزيد . 

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان