پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

 

پنجشنبه 7 آذرماه 92 با حضور آقاي كريمي سرپرست اداره كل ، معاون فني و اجرايي ، كارشناسان حراست و مشاركتهاي مردمي و سرناظرين شهرستانها جلسه شوراي فني برگزار گرديد . در اين جلسه ضمن يادآوري مصوبات جلسات قبلي شوراي فني نكات فني جديد درخصوص پروژه ها و شركتها و پيمانكاران مربوطه  مطرح و راهكار لازم پيشنهاد و ارائه گرديد . 

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس كردستان