پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

برگزاري جلسه بحث و بررسي طرح پژوهشي عارضه يابي دلايل تاخير پروژه ها

 

اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان در راستاي توسعه پژوهش-محوري در سال جاري تعداد 4 طرح پژوهشي را تعريف نموده است. اين طرح ها بر پايه بند الف  ماده 108 قانون بودجه 90 تامين اعتبار شده اند. يكي از طرح هاي پژوهشي "عارضه يابي دلايل تاخير پروژه ها" مي باشد. مجري طرح آقاي دكتر فاروقي كه از اساتيد دانشكده صنايع دانشگاه كردستان مي باشند  پس از شناسايي حدود 110 عامل تاخير پروژه هم اكنون در حال بررسي اولويت و اهميت آنها مي باشد. در اين راستا جلسه اي در اتاق معاونت اجرايي جناب آقاي مهندس مرادي صورت گرفته و با حضور مجري طرح و ناظرين اداره كل به عنوان خبرگان حوزه و آقاي مهندس چاره خواه به عنوان ناظر طرح عوامل تاخير پروژه ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت. همچنين در اين جلسه مقرر شد پرسشنامه طراحي شده توسط ناظرين و پيمانكاران تكميل و به مجري ارائه شود.

 روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس كردستان